Ο όρος”στεφανιαία νόσος” περιγράφει τη στένωση των στεφαφανιαίων αρτηριών που αιματώνουν την καρδιά και την τροφοδοτούν με τα απαραίτητα συστατικά για τη λειτουργία της.
Η στένωση προκαλείται από τη συσσώρευση αθηρωματικού υλικού στον αυλό των αρτηριών, κάτι που έχει σαν αποτέλεσμα την “μυοκαρδιακη ισχαιμία”.