Το ηλεκτροκαρδιογράφημα ειναι μια απλή, γρήγορη και ανώδυνη εξέταση της δραστηριότητας της καρδιάς. Η εξέταση γίνεται με κατάλληλη συσκευή η οποία καταγράφει σε χαρτί το ηλεκτρικό σήμα που παράγει ο καρδιακός μυς. Με το ηλεκτροκαρδιογράφημα μπορούμε να διαγνώσουμε οξείες (π.χ Οξύ Έμφραγμα του μυοκαρδίου) αλλά και χρόνιες (π.χ Καρδιακές Αρρυθμίες) διαταραχές που αφορούν τον καρδιακό ρυθμό αλλά και την αρχιτεκτονική της καρδιάς. Επίσης χρησιμοποιείται για τον προληπτικό έλεγχο ατόμων που συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες.