Το Holter ρυθμού είναι μια φορητή ηλεκτρονική συσκευή, η οποία καταγραφει την ηλεκτρονική δραστηριότητα της καρδιάς για μεγάλα χρονικά διαστήματα 24,48 ή και 72 ωρών.

Είναι μικρού μεγέθους συσκευή με μπαταρία και καλώδια που τοποθετούνται σε συγκεκριμένη περιοχή του θώρακα με ειδικά patches (αυτοκόλλητα).