Το Διαθωρακικό Υπερηχογράφημα είναι μία ασφαλής, εύκολη και ανώδυνη εξέταση που παρέχει στον καρδιολόγο αρκετές πληροφορίες για τη δομή της καρδιάς. Η εξέταση διαρκεί από 15 έως 30 λεπτά και δεν απαιτεί κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία. Μέσω ενός ειδικού μορφοτροπέα λαμβάνονται ειδικές λήψεις των καρδιακών κοιλοτήτων και βαλβίδων. Με το triplex καρδίας υπολογίζουμε τις διαστάσεις των καρδιακών κοιλοτήτων , την κινητικότητα και το πάχος των τοιχωμάτων, την συνολική συστολική απόδοση (κλάσμα εξωθήσεως) όπως επίσης τη λειτουργικότητα και τη μορφολογία των καρδιακών βαλβίδων. Εντοπίζουμε ανευρύσματα και αθηρωματώσεις των μεγάλων αγγείων της καρδίας. Μέσω του Doppler διαγιγνώσκουμε παθολογικές ροές διάμεσου των βαλβίδων και αποκαλύπτονται ελλείμματα του μεσοκολπικού και μεσοκοιλιακού διαφράγματος.